ប្រេងពន្លៃខ្មៅ

ប្រេងពន្លៃខ្មៅ

តំម្លៃ​ ៦០០០០រៀល មួយដប

គុណប្រយោជន៍

កែរោគ: ជួយបំបាត់រោគហឺត ខ្យល់គ ងងឹតមុខ វិលមុខ ហៀរសំបោ សត្វទិចឬខាំ ដូចជាក្អែប ខ្ទួយ មុតត្រីអណ្តែង ក្រពះ ហើមពោះ សម្ពាធឈាម ឡើងចុះ អាត់ស៊ីជើង ដៃ ឈឺធ្មេញ ឬសដូងបាត រលាកភ្លើង រលាកទឹកក្តៅ របួសថ្មីៗ ហើមពោះ ចុកពោះ មិនបត់ជើងធំ។

កែរោគ និង វិធីប្រើ:

១.ជួយបំបាត់រោគហឺត ខ្យល់គ ងងឹតមុខ វិលមុខ ហៀរសំបោ
វិធីប្រើ: លាបច្រមុះ ហើយស្រូបក្លិន ហិតចូល និងលាបចុងដង្ហើម
២.សត្វទិចឬខាំ ដូចជា ក្អែប ខ្ទួយ មុតត្រីអណ្តែង
វិធីប្រើ: លាបលើសំឡី បិទពីលើមុខ របួសនិងឃើញផលភ្លាម
៣.ក្រពះ ហើមពោះ សម្ពាធឈាមឡើងចុះ
វិធីប្រើ: លាបច្រមុះ ចុងដង្ហើម ដើមក បន្តក់លើម្រាមដៃហិតដកដង្ហើមវែងៗចូល មិនយូរអាការៈនិងបានធូរស្រាល
៤.អាត់ស៊ីជើង-ដៃ / វិធីប្រើ: លាបត្រង់កន្លែងដែលមានអាការៈ មុនពេលដេក
៥.ឈឺធ្មេញ / វិធីប្រើ: ដុសសំអាតធ្មេញរួច បន្តក់លើម្រាមដៃ លូកឈ្លី ត្រង់កន្លែងឈ្លី២-៣ដងក្នុង១ថ្ងៃ
៦.ឬសដូងបាត / វិធីប្រើ: បន្ទាប់ពីងូតទឹកលាងសម្អាតកន្លែងដែលមានអាការៈ បន្ទាប់មកលាបបរិវេណឬសដូង ឲ្យបានញឹកញាប់កុំឲ្យខាន និងឃើញផល
៧.រលាកភ្លើង រលាកទឹកក្តៅ របួសថ្មីៗ
វិធីប្រើ: លាបត្រង់កន្លែងរបួស ប្រើឃាត់ឈាមបាន
៨.ហើមពោះ ចុកពោះ មិនបត់ជើងធំ / វិធីប្រើ: បន្តក់ចូលក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ណៗ ២-៣ តំណក់ទទួលទានឃើញផលភ្លាមៗ