ប្រេងក្បាលជង្គង់

ប្រេងក្បាលជង្គង់

តំម្លៃ ៦០០០០​​​ រៀល ក្នុងមួយប្រអប់

គុណប្រយោជន៍

នាំគ្នាឈឺក្បាលជង្គង់ធ្វើអីទៀត?

ប្រេងនេះជួយបាន ជាផលិតផលកើតចេញពីការស្រាវជ្រាវរកឃើញតាមក្បួនតម្រាដែលបានចា ទុកយូរយារណាស់មកហើយដោយបុព្វបុរសជន និងលោកខាងកើតដែលជា វិជ្ជសាស្ត្រខាងការស្រាវជ្រាវជ្រើសរើសដើមថ្នាំចេញពីសមុនហ្វ្រៃ ដោយកម្រច្រើនប្រភេទដូចជាៈ

*ប្រេងល្ងខ្មៅៈ

ចាស់បុរាណផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រប្រើប្រេង ល្ងខ្មៅក្នុងការតឆ្អឹងបាក់ ព្រោះប្រេងល្ងខ្មៅជ្រាបចូលបាន ជ្រៅដល់ឆ្អឹងដែលសមុនហ្វ្រៃ ដ៏ទៃទៀតមិនអាចធ្វើបាន

*ថោវ៉ាញអន(Soft Wines):

ជួយជុំរុញដំណើរការកកស្ទះគ្រាប់ក្នុងបំពង់សរសៃឈាម ធ្វើអោយលំហូរឈាម រត់បានល្អទៅចិញ្ចឹមទឹកសន្លាក់ក្បាលឆ្អឹងខ្ចីជង្គង់បានយ៉ាងល្អ។

*សមុនហ្វ្រៃផ្សេងៗ:

ជាសមុនហ្វ្រៃជាង ១៥មុខផ្សេងៗ ទៀតដែលសុទ្ធសឹងដុះឡើងនិងតាមធម្មជាតិ១០០%។

*ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ:

លទ្ធផលពីការត្រួតពិនិត្យ ជាឧទាហរណ៍ ពីក្រុមដែលមានបញ្ហាដោយការឈឺក្បាលជង្គង់នេះ ដែលព្យាបាលដោយថ្នាំបុរាណ និងថ្នាំសម័យបង្ហាញអោយឃើញថា ក្នុងក្រុម NSAID ជាង ៨០% យល់ថាប្រេងក្បាលជង្គង់នេះ មានប្រសិទ្ធភាព ប្រើជំនួសឱសថសម័យបច្ចុប្បន្នបាន។

ហាមទទួលទាន

*វិធីប្រើប្រាស់:

លាបឈ្លីម៉ាស្សាត្រង់បរិវេនកន្លែងមានអាការៈឈឺចាប់ ១ថ្ងៃ ២ ឬ ៣ដង។