ស៊ីណាឃែរ មានទីតាំងនៅក្នុងផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់ ផ្ទះលេខ៦៨

ប្រេងល្ងខ្មៅ ស៊ីណាឃែរ ឯ.ក យើងខ្ញុំបំរើដោយក្ដីស្មោះត្រង់ យកចិត្តទុកដាក់ដល់អតិថិជន និងយើងជាអ្នកចែកចាយផ្លូវការ។ (អ្នកលក់រាយដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនដែលចេញនិងចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ) យើងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ទាក់ទងអំពីផលិតផល និងផ្ដល់អនុសាសន៍នៅកន្លែងផ្ទាល់ឬភ្នាក់ងារនៅជិតអ្នក។ ចែកចាយទូទាំងប្រទេសហើយយើងមានការត្រួតពិនិត្យលើការដឹកជញ្ជូនត្រឹមត្រូវ។ គោលការណ៏របស់ក្រុមហ៊ុនគឺ តម្លៃ ភាពស្មោះត្រង់ គុណភាព។

អ៊ីម៉ែល sinacarekh@gmail.com
ទូរស័ព្ទ 012 33 0006  / 077 33 0006 / 089 33 0006
015 33 0006 / 070 33 0006 / 069 33 0006
097 933 0006 / 088 933 0006 / 088 233 0006
អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ៦៨​ ផ្លូវមុន្នីរ៉េត សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ