ប្រេងពន្លៃខ្មៅ

ប្រេងពន្លៃខ្មៅ: កែរោគជម្ងឺហឺតពិបាកដកដង្ហើម វិលមុខខ្យល់គរ ងងឹតមុខ ជំនួយបេះដូង លាបឬសដូងបាទ ឈឺធ្មេញ ឃាត់ឈាម សត្វល្អិតទេចឬខាំ និងបន្តក់ ៣-៤តំណក់ ជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ណៗ ផឹកនៅពេលមានអការៈឈឺ ចុក ឆ្អល់ ពោះជាដើម។​ និងបន្សាបពិស សត្វល្អិតទេចឬខាំ របួសថ្មីៗ។ល។