សមុនហ្រ្វៃល្មៀត

សមុនហ្រ្វៃល្មៀត: កែរោគ ចុកសៀត ហើមពោះឆ្អល់ណែនពោះពេលទទួលទានអាហារ ជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ រលាកក្រពះពោះវៀន និងជួយឲ្យស្បែកមានសំណើមស្រស់ថ្លា សមុនហ្រ្វៃល្មៀតគឺជាដុំមាសសំរាប់រាង្គកាយ។