សមុនហ្រ្វៃ យ៉ា រីែផរ Organic Repair (ថ្នាំស្ដ្រី)

 

 

គុណប្រយោជន៍

 • ជួយបង្រួមមាត់ស្បូនឲ្យតឹងណែនល្អ
 • ជួយព្យាបាលជំងឺរលាកមាត់ស្បូន
 • ជួយព្យាបាលជំងឺនោមទាស់
 • ជួយផ្នែកខាងក្នុងនិង ធ្វើឲ្យរដូវមកប្រក្រតី
 • បំបាត់ការធ្លាក់ ស និងក្លិននមិនល្អ
 • ស័ក្តិសមសំរាប់ស្ដ្រីទើបតែសំរាលកូនរួច
 • ជួយឲ្យដំណើរឈាមរត់ល្អ
 • បន្ថយ និង បន្សាបអាស៊ីតក្នុងក្រពះ
 • ជួយពន្យាការអស់រដូវស្ដ្រី
 • ជួយស្បែក បន្តឹងស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លា
 • កែរោគឬដូងបាត បត់ជើងស្រួល
 • ធ្វើឲ្យអ័រម៉ូនមានតុល្យភាពសំរាប់សុខភាពស្ដ្រី

វីធីប្រើ  :    ម្ដង២ គ្រាប់មុនពេលបាយព្រឹក − ល្ងាច