ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវ បញ្ជាទិញជាមួយយើង ?

ប្រេងល្ងខ្មៅ ស៊ីណាឃែរ ឯ.ក យើងខ្ញុំបំរើដោយក្ដីស្មោះត្រង់ យកចិត្តទុកដាក់ដល់អតិថិជន និងយើងជាអ្នកចែកចាយផ្លូវការ។ (អ្នកលក់រាយដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនដែលចេញនិងចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ) យើងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ទាក់ទងអំពីផលិតផល និងផ្ដល់អនុសាសន៍នៅកន្លែងផ្ទាល់ឬភ្នាក់ងារនៅជិតអ្នក។ ចែកចាយទូទាំងប្រទេសហើយយើងមានការត្រួតពិនិត្យលើការដឹកជញ្ជូនត្រឹមត្រូវ។ គោលការណ៏របស់ក្រុមហ៊ុនគឺ លក់តែការពិត ចំនាយលុយតិច ចំនេញច្រើន។

ផលិតផល

សមុនហ្រ្វៃ យ៉ា រីែផរ Organic Repair (ថ្នាំស្ដ្រី)
សមុនហ្រ្វៃ យ៉ា រីែផរ Organic Repair (ថ្នាំស្ដ្រី)

លម្អិត

ប្រេងល្ងខ្មៅ
ប្រេងល្ងខ្មៅ

លម្អិត

សមុនហ្វ្រៃប្រេងល្ងខ្មៅសៈកាត់យេន 500mg
សមុនហ្វ្រៃប្រេងល្ងខ្មៅសៈកាត់យេន 500mg

លម្អិត

សមុនហ្វ្រៃល្មៀត
សមុនហ្វ្រៃល្មៀត

លម្អិត

ផលិតផលសមុនហ្វ្រៃ
ផលិតផលសមុនហ្វ្រៃ

លម្អិត

ប្រេងក្បាលជង្គង់
ប្រេងក្បាលជង្គង់

លម្អិត

ប្រេងពន្លៃខ្មៅ
ប្រេងពន្លៃខ្មៅ

លម្អិត

សម្មកភាពអតិថិជនមកជាវផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ស៊ីណាឃ៊ែរ ឯ.ក

អត្តបទដែលទាក់ទង

សមុនហ្រ្វៃប្រេងល្ងខ្មៅ
សមុនហ្រ្វៃប្រេងល្ងខ្មៅ

សមុនហ្រ្វៃប្រេងល្ងខ្មៅ: កែរោគឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំ ចុករោយស្រពន់ តាមរាង្គកាយ ឆ្អឹងសន្លាក់ ថ្លោះក្រិច រមួលក្រពើ ចុកពោះ

ប្រេងក្បាលជង្គង់
ប្រេងក្បាលជង្គង់

ប្រេងក្បាលជង្គង់: កែរោគ ស្ងួតទឹកសន្លាក់ ក្បាលឆ្អឹងខ្ចីរិចរិលដូចជាឈឺក្បាលជង្គង់ កែងដៃកន្លាក់ក្បាលឆ្អឹង ខ្នងចង្កេះ និងតាមសាច់ដុំុំ។

ប្រេងពន្លៃខ្មៅ
ប្រេងពន្លៃខ្មៅ

ប្រេងពន្លៃខ្មៅ: កែរោគជម្ងឺហឺតពិបាកដកដង្ហើម វិលមុខខ្យល់គរ ងងឹតមុខ ជំនួយបេះដូង លាបឬសដូងបាទ ឈឺធ្មេញ

សមុនហ្រ្វៃល្មៀត
សមុនហ្រ្វៃល្មៀត

សមុនហ្រ្វៃល្មៀត: កែរោគ ចុកសៀត ហើមពោះឆ្អល់ណែនពោះពេលទទួលទានអាហារ ជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ រលាកក្រពះពោះវៀន

ផ្នែកលក់

ផ្នែក កូដ ភ្នាក់ងារលក់ ទូរស័ព្ទ
Admin  807 វីរៈ 096​​ 754 4449
កូស្មេទិច  802 ស្រីមុំ 088 933 0006
ឪសថបុរាណថៃសមុនហ្វ្រៃ 805 នីត 015 330 006 /089 330 006
 806 សេម 069 330 006
 ដឹងជញ្ជូន  811 ហុងលី 096 559 9036 / 088 559 7120 / 012 343 085